MISIONI I REVISTËS VLERA

Në emër të Allahut të Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! MISIONI i revistës  “VLERA”  është që të dëshmojë dhe manifestojë vlerat etiko-morale, tradicionale, religjioze dhe shoqërore, duke sendërtuar pozit...