MISIONI I REVISTËS VLERA

Vlera netNë emër të Allahut të Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

MISIONI i revistës  “VLERA”  është që të dëshmojë dhe manifestojë vlerat etiko-morale, tradicionale, religjioze dhe shoqërore, duke sendërtuar pozitën më të bukur dhe më të ndritur në shoqëri anë e mbanë botës shqipfolëse.

OBJEKTIVI  ynë kryesor është që të  punojmë sa më shumë në ngritjen e personalitetit të gruas, e pastaj familjes, në drejtim të edukimit dhe arsimit të grave në frymën etiko – morale dhe fetare, sepse feja është orientim i vetëm ku gruaja e gjen personalitetin përmes vlerave të saj njerëzore.

VIZIONI YNË

Pa asnjë mëdyshje themi se ne jemi ato që kemi forcë e vullnet që ta rikonstruktojmë botën, duke avancuar civilizimin kulminant të bazuar në ligjet e Krijuesit të Vërtetë për të mirën e femrës dhe familjes në përgjithësi.  “VLERA” më tepër se çdo orientim (apo vlerë) tjetër.

Share

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>