DITURIA DHE SHPËRBLIMI

Dituria dhe shpërblimi Një burra plak u paraqit një ditë para një burri të mençur, pranë të cilit kishte edhe njerëz të tjerë dhe e pyeti atë për një hall që ai kishte. Burri i mençur u mendua pak dh...

BËRJA E VETES

Bërja e vetes  Autor: Bahonar  & Beheshti  Njeriu i Islamit është konstruktiv. Ai e ndërton vetveten dhe mjedisin rrethues të tij. Suksesi i tij në ndërtimin e mjedisit të tij varet nga suksesi i...

FATIME ZEHRA s.a. NË HADITHE

                                    HADITHI KISA – Hadithi nën pelerinë Hazreti Fatimja në hadithin Kisa (hadithi nën pelerinë ) thotë: “…Pastaj babai im i mirë mori dy skajet e pelerinës dhe d...

FATIMJA s.a. NË KUR’ ANIN A. M.

                                           Ajeti për flijimin e saj:                                            Surja Insan (Dahr) 8-9 “Ata janë që për hir të Tij u japim ushqim të varfërve, jetimëve...

Dobitë nga Ajetul Kursija

I Dërguari i Allahut (s.a.a.) citohet nga Ubejji t’i ketë thënë: “O Ubejj! Urdhëroji muslimanët ta mësojnë  Suren Bekare (brenda saj Ajetul Kursinë),  sepse mësimi i saj është bekim, kurse lënia e sa...

BISEDA ME VETVETEN

Shpeshherë, kur dëshirojmë të flasim diçka, fillojmë me fjalët se “kohët e fundit punët nuk janë mirë”, apo ndonjëherë rrëqethemi kur ulemi para televizionit për t’i përcjellë lajmet ditore. Ndokush ...

FATIME ZEHRA, BURIMI I MIRËSISË

Padyshim, Fatime Zehra është shquar si figura më e dashur e fesë, etikës morale, virtytit, kulturës dhe devotshmërisë, së cilës nuk mund t’i gjendet e dytë para dhe pas saj, deri në ditën e Kiametit....