FATIME ZEHRA, BURIMI I MIRËSISË

Padyshim, Fatime Zehra është shquar si figura më e dashur e fesë, etikës morale, virtytit, kulturës dhe devotshmërisë, së cilës nuk mund t’i gjendet e dytë para dhe pas saj, deri në ditën e Kiametit....

Lev Tolstoi me besim në përsosmëri.

…do ta shfrytëzoj tërë kohën që jam i detyruar të qëndroj këtu për atë që të jem më i mirë dhe të përgatitem për atë jetë të cilën tashmë e kam zg jedhur. …arma ju kujton dhunën dhe ju la...

Fitorja e madhe e Gadirit

Çdo vit, me arritjen e datës 18 Dhul Hixhxheh, në shpirtin dhe zemrat e myslimanëve ngjallet kujtimi i një ngjarjeje të pavdekshme, ngjarje e cila ndodhi mbas Haxhit Lamtumirës të Hz Resulullahut (s....