Sexhdja e zgjatur !

Tregim nga jeta e profetit Muhamed  ( Paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) . Gjethet jeshile të hurmave fluturonin poshtë rrezeve të diellit atë ditë kur nipi i vogël i Pejgamberit (s.a.a.), Hasani...

NEVE NUK NA TAKON POSHTRIMI

Autor: Natyre Byqmeti Muhameti Sa herë që në një cep të botës ndodhin tragjedi të mëdha dhe gjenocide, kjo gjithnjë ka qenë një shenjë se të gjitha vlerat morale dhe religjioze janë tradhtuar nga një...

FATIME ZEHRA s.a. NË HADITHE

                                    HADITHI KISA – Hadithi nën pelerinë Hazreti Fatimja në hadithin Kisa (hadithi nën pelerinë ) thotë: “…Pastaj babai im i mirë mori dy skajet e pelerinës dhe d...

FATIMJA s.a. NË KUR’ ANIN A. M.

                                           Ajeti për flijimin e saj:                                            Surja Insan (Dahr) 8-9 “Ata janë që për hir të Tij u japim ushqim të varfërve, jetimëve...

LINDJA DHE JETA E HZ. FATIMES s.a.

U lind pesë vjet pas shpalljes së Kuranit a. m., ditën e 20-të Xhumadul-Ahir, nga nëna Hatixhja e babai Muhammedi s. a. v. s. Hz. Hatixhja r.a. na rrëfen se kur erdhi koha e lindjes, dërgova të thirr...

HADITH

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) na tregon: “E pyeta hz. Resulullahun (s.a.a): “Ja Resulullah! Në Kuran thuhet: “Ademi pranoi prej Zotit të vet disa fjalë. Në bazë të tyre, Allahu ia pranoi pendimin...