Lev Tolstoi me besim në përsosmëri.

…do ta shfrytëzoj tërë kohën që jam i detyruar të qëndroj këtu për atë që të jem më i mirë dhe të përgatitem për atë jetë të cilën tashmë e kam zg jedhur. …arma ju kujton dhunën dhe ju la...

Fitorja e madhe e Gadirit

Çdo vit, me arritjen e datës 18 Dhul Hixhxheh, në shpirtin dhe zemrat e myslimanëve ngjallet kujtimi i një ngjarjeje të pavdekshme, ngjarje e cila ndodhi mbas Haxhit Lamtumirës të Hz Resulullahut (s....

Të therras në ndryshime

A do mund të flisnim për problemet e shoqërisë sonë kosovare, e të mos e prekim përditshmërinë e cila është përplot me intriga, varfëri, padrejtësi, parregullsi,diskriminim dhe jonormalitete të duksh...