Sexhdja e zgjatur !

Tregim nga jeta e profetit Muhamed  ( Paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) . Gjethet jeshile të hurmave fluturonin poshtë rrezeve të diellit atë ditë kur nipi i vogël i Pejgamberit (s.a.a.), Hasani erdhi në xhami ku na...

RRËFIM TË VËRTETA – XHUBEIRI DHE ZULFA

-Sa mirë do të ishte që të kishe marrë nuse dhe të krijoje një familje, e ta lije këtë jetë prej beqari, që edhe ti t’i plotësoje dëshirat e tua edhe gruaja të ishte ndihmë për ty, si në këtë botë ashtu edhe në ahiret. &...